Til toppen

Ting Bergen
Bryggen 13, 5003 Bergen

Telefon: 55 21 54 80
E-post: bergen@ting.no

Åpningstider (29.06 - 02.08)
Mandag - fredag: 10 - 20
Lørdag: 10 - 20
Søndag; 10 - 20

Instagram: @tingbergen

Velkommen til oss!